Aproape liber     Între paginile unei coperte simple, de un albastru liniștitor, sunt așezate texte care pipăie protuberanțele societății vii, surprinse în mișcarea sa prin analizele aplicate, pe care autorul cărții Aproape liber le povestește publicului, în timp ce stă cu calm și privește prin focarele lentilei culturale. Criticul literar, animatorul cultural, profesorul universitar Daniel Cristea Enache coboară în agora și lansează societății provocări și idei care merită receptate și discutate. Notele – cuvinte sunt armonizate și emise printre semne de punctuație – bemoli sau diezi – dând frazei echilibru fără a cădea în monotonie și inflexiuni fără a deveni stridente. Citești o simfonie.
     Daniel Cristea Enache nu este doar un scriitor complex, este un gânditor profund, care strunește cuvintele, conectându-le sinapsele la experiența culturală și socială bogată pe care o are. Volumul de publicistică Aproape liber este o expunere fără patimă jurnalistică a realității românești, văzute de unul dintre cei mai buni critici ai literaturii noastre. 
      Temele abordate îl apropie pe autor de preocupările altor scriitori și gânditori de valoare, care, cu ajutorul instrumentelor culturale, transmit publicului viziunea lor socială. În același timp, îl diferențiază prin calitatea literară a scrisului profesoral. Astfel, volumul Aproape liber poate fi lecturat de cititorul prins de nevoia identificării ferestrelor clare prin care care-și poate privi epoca, dar și de autorul ce dorește să găsească un model profesionist, un ghidaj al propriilor încercări scriitoricești. Așadar, Daniel Cristea Enache merită citit din scoarță în scoarță. 

Paul Iulius Negoiță 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu