Când dai pacea pe gâlceavă și cinstea pe rușine…

       Într-un sat ca toate satele oamenii trăiau în pace. Se mai certau unii cu alții și atunci mai dădeau fuga la preot și se plângeau da...

În carul cunoașterii prin viața Sfântului Ilie

În cadrul învățăturilor catehetice de la Biserica Sfântul Apostol Andrei, cu permisiunea dumneavoastră vom păși puțin peste câteva etap...

Sfântul Ilie - conștiința timpului său

Dintre marile personalități ale lumii vechi, amintite în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, cea mai luminoasă este figura proroculu...