O pildă biblică despre regalitate și calitate umană

      Ascultați-mă oameni de frunte din Sihem pentru ca și Dumnezeu să vă asculte pe voi! Odată, copacii s-au pornit să-și ungă un rege. I-au spus măslinului: Fii rege peste noi! Iar măslinul le-a spus: Oare voi lăsa eu untdelemnul meu, prin care sunt slăviți și zeii și oamenii, ca să merg și să mă legăn peste copaci? Atunci copacii i-au zis smochinului: Vino tu și fii rege peste noi! Smochinul le-a zis: Oare voi lăsa eu dulceața mea și roadele mele cele bune, ca să merg și să mă legăn peste copaci? Atunci copacii i-au zis viței-de-vie: Vino tu și fii rege peste noi! Vița-de-vie a răspuns: Oare voi lăsa vinul meu, care-i veselește pe zei și pe oameni, ca să merg și să mă legăn peste copaci? Atunci toți copacii i-au zis mărăcinelui: Vino tu și fii rege peste noi! Iar mărăcinele a răspuns copacilor: Dacă într-adevăr mă ungeți rege peste voi, veniți și adăpostiți-vă la umbra mea, dar dacă nu, foc va ieși din mărăcine și va mistuii codrii Libanului.
Conform textului biblic Dumnezeu a intervenit în cârmuirea poporului său. Dar nu i-a anulat libertatea de acțiune și alegere. Nu de puține ori alegerile au fost proaste, deoarece principiile divine în baza cărora trebuia să se facă alegerea au fost încălcate de un popor care în răstimpuri aluneca spre viciu, minciună și idolatrie. Are oare legătură acest comportament cu timpurile în care trăim. Sigur că are. Nimic nu este nou sub soare și ceea ce a mai fost va mai fi, așa cum spune Ecleziasticul. Întotdeauna au fost vremuri în care oamenii de calitate au fugit de preluarea puterii publice, iar efectul a fost unul nefast pentru popor. Puterea a rămas pe mâna …ciulinilor, așa cum spune mica fabulă biblică despre putere. Într-un moment de criză politică și barbarie Ionatan a stat pe vârful muntelui Garizim și s-a adresat celor care-l ascultau:
                                                                                                                 (Judecători, 9, 1-15)

     
     Când cei mai demni copaci fug din fața responsabilităților, pădurea întreagă piere din pricina unui mărăcine!

                                                                                                             PIN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu