Imposibila întoarcere în Poiana lui Iocan și Pilda grâului și neghinei

1997 - Lansarea volumului Din Poiana lui Iocan in Agora Caldarastilor
   


           Profund și inspirat titlul a oferit scriitorul Dumitru Ion Dincă lucrării sale de investigație jurnalistică și evaluare critică, dedicată lui Marin Preda în general și volumului al II-lea din romanul Moromeții în mod special. Apărută la Editura Muzeul Literaturii Române cartea a stârnit interesul criticii de specialitate - asupra ei aplecând-și atenția personalități precum Daniel Cristea-Enache – și al celor interesați de noi căi de înțelegere a evoluției artistice, dar și personale, a celui mai de seamă romancier român din perioada comunistă.
     De ce Dumitru Ion Dincă? De ce a fost nevoie să se dezgroape un subiect și un volum – Moromeții II – care, conform unor voci, este o piatră de moară în cariera strălucită a lui Marin Preda? Ce poate aduce Dumitru Ion Dincă nou pe piața ideilor literare? În ce măsură lucrarea Imposibila întoarcere în Poiana lui Iocan  poate oferi o cheie de interpretare a controversatului volum?
      Ion Dincă are câteva elemente care țin de biografia personală, definitorii pentru a-i pricepe preocuparea. A fost jurnalist și este scriitor. Cele două calități nu sunt doar elemente componente ale unui curriculum vitae bogat, cu realizări suficiente pentru a aborda teme mari. Sunt calități puse în lucrare, așa cum se poate observa din acest volum. Interesul manifestate de Dumitru Ion Dincă pentru opera lui Marin Preda sunt mai vechi și au trecut de cadrul curiozității unui cititor avizat. Dosarul temei a fost îndelung alcătuit. Realizările anterioare, precum Piramidele Bărăganului (1981) sau  Din Poiana lui Iocan, în Agora Căldărăștilor ­– volum apărut în anul 1997 la Editura Omega – sunt dovezi evidente, referitoare la temeinicia preocupărilor anterioare de a lumina înțelegerea contextului și a surselor directe de inspirație, care au stat la baza volumului al II-lea din Moromeții.
     Pornită de la o investigație jurnalistică, condusă cu acribie de ziaristul Dumitru Ion Dincă, cercetarea capătă, odată cu trecerea timpului, greutate critică. Nu știu ce l-a apropiat pe Dumitru Ion Dincă de subiect. Poate statutul de jurnalist de teren, statut pe care Marin Preda l-a avut și calitate în care a fost reținut de memoria celor care i se destăinuie scrutătorului Dincă despre Preda – „ziaristul Marin Preda era așa un om care nu se băga în lucrurile altuia”, dă mărturie Spiridon Hampu - , poate locul nașterii – Dumitru Ion Dincă s-a născut la Clondiru, o localitate care nu începe doar cu o inițială comună cu Căldărăști, locul unde are loc investigația domnului Dumitru Ion Dincă, ci are și poziționare geografică oarecum asemănătoare, fiind la capăt de Bărăgan -, sau poate a fost profund marcat de personalitatea artistică a marelui romancier cu care, așa cum mărturisește în primul capitol al cărții, intitulat Considerații generale, a avut privilegiul întâlnirii personale. Indiferent ce motivații au generat preocuparea pentru opera și personalitatea lui Marin Preda, toate cele menționate au constituit un avantaj în abordarea subiectului, implicarea totală și documentarea riguroasă fiind evidente.
     Dacă sub aspectul stilului reportericesc notele critice referitoare la cartea Imposibila întoarcere în Poiana lui Iocan sunt ușor de evaluat, deoarece profesionalismul desăvârșit al ziaristului de meserie și vocație transpare în fiecare act și fapt, creionarea unei lentile prin care cititorul poate tălmăci Moromeții II reprezintă corolarul muncii depuse de Dumitru Ion Dincă și merită valorificat prin prisma istorie literare.
Dumitru Ion Dincă se avântă în timp, un timp pe care l-a trăit cu toate aromele și uscăciunile lui, dar paradoxal, își intitulează cartea Imposibila întoarcere. Pai cum Dumitru Ion Dincă s-a întors de câteva ori și îi transmite încă din titlu cititorului că întoarcerea este imposibilă!? Ei bine, o face! O face deoarece realizează încă o dată că romanul Moromeții II are istorie. Nu are nevoie de filtre, retractări, corijări…Este o operă stăpână pe soarta ei. Chiar dacă unii mai sunt în stare și astăzi să urle la mormântul lui Preda și să-l cheme să-și pună cenușă pe cap, în semn de pocăință pentru ceea ce ei consideră trădare și obol dat uni regim detestat, romanul lui Preda și Preda însuși stau drepți în fața istoriei, deoarece anii mulți, chiar foarte mulți, în care s-a realizat procesul de decantare a imaginilor surprinse cu minuțiozitate de marele romancier la Căldărăști – așa cum reiese din filele cu mărturii despre atitudinea lui Preda în perioada în care a locuit din motive profesionale la Căldărăști – s-au decanta. Preda a găsit un dozaj corespunzător între nevoia unei autocenzuri și coafări a ideilor pentru a putea fi scoase într-o lume atentă la nuanțe doctrinare și priceperea de a lăsa o operă cu valoare artistică incontestabilă. Dozajul corespunzător între compromisul ideologic și desăvârșirea artistică aruncă în istorie o operă a cărei valoare va crește, devenind document, odată cu scurgerea anilor. Constatările emise de Daniel Cristea-Enache sunt foarte inspirate: „Marin Preda a așteptat șaptesprezece ani pentru a încredința tiparului o carte profundă și curajoasă, aproape complet epurată de inflexiunile dogmatice”.
     Lucrarea lui Dumitru Ion Dincă oferă și un contra exemplu. Nu-l tratează polemic, însă transpare clar irosirea unui text scris la cald. Este vorba de scriitoarea Maria Banuș, aflată în delegație de informare asemenea lui Preda la Căldărăști și autoare a scrierii Ziua cea mare, un simplu reportaj sub forma dialogului, în care păstrează chiar numele reale ale personajelor, nimeni altcineva, decât țăranii cu care a discutat”. Istoric vorbind, munca Mariei Banuș ar trebui să fie relevantă. Personajele ei sunt vii. Și totuși nu este. Maria Banuș și-a făcut treaba pentru care a fost trimisă acolo. Atât. Parcă avea textul înainte de descindere. Totul era predeterminat. Era ca un proces verbal tipizat, în spațiile libere urmând să fie completate numele persoanelor în cauză. În schimb, Marin Preda publică volumul al II-lea abia în 1967. „O gestație îndelungată, în fond filtrul de care a avut nevoie marele prozator, pentru a așeza personajele în matca lor, evitând zelul celor pe care i-am amintit și care i-au fost alături în 1949 la Căldărăștii Buzăului” afirmă Dumitru Ion Dincă (p.10). Deci este clar, Dumitru Ion Dincă vine cu idei fezabile, desprinse din analiza contextului social, privitoare la motivele pentru care Marin Preda a avut nevoie de atâta timp pentru ca opera lui să capete alte dimensiuni artistice decât cele ale realismului socialist. Nu găsim aici un Preda orb, pur, în fața așteptărilor de conformare ideologică ale vremurilor dificile în care autorii trebuiau să-și ascută inteligența pentru a-și pune în valoare ideile fără să suspicioneze. Ar fi absurd să pretindem imposibilul, noi, cei care nu suntem străini de practicile selective puse în mișcare de un aparat bine pus la punct. Dar nici nu se poate vorbi de un roman-ideologie. Compromisul ideologic de care este acuzat Preda i-ar fi înecat definitiv opera dacă luminile minții nu-l ajutau să identifice căi de exprimare dibace, în care arta să fie principalul obiectiv, nu plinirea unor așteptări propagandistice. Iraționalitatea, agresivitatea, vitejia post factum, uitarea contextului au stimulat apetitul critic, chiar demolator al unor critici care, ideologi ai noilor vremuri prin abordarea lor, au considerat Moromeții II un eșec total. Dumitru Ion Dincă operează însă cu o altă măsură. Nu cere reîntoarcere, ba chiar o consideră imposibilă. Cere cumpătare în evaluare și cernerea sitei istoriei generale și literare. Scrutează viața reală a unora dintre personaje. Le scoate în careul public pentru a se exprima. Le dezvăluie faptul că sunt subiectul unei scrieri. Le urmărește atitudinile și le folosește mărturiile pentru a da jaloane de înțelegere și a realiza o interpretare în context. Contextul nu este o scuză, este o realitate, iar opera de ficțiune a lui Preda își trage seva mai mult din vieți și mai puțin din imaginar, așa cum, spre exemplu, procedează Breban.
      Măsura de operare în lucrarea scrisă de Dumitru Ion Dincă îmi amintește de Parabola biblică a neghinei și a grâului. În această parabolă se vorbește despre un om, un agricultor asemenea celor de la Căldărăști, Clondiru sau de oriunde, care a semănat grâu. Cum diavolul lucrează și oamenii îi fac voia, un rău făcător a aruncat neghină în ogor. Îngrijitorii ogorului și-au avertizat stăpânul că grâul este smălțuit cu neghină și ar fi potrivit să-l plivească. Stăpânul însă s-a opus. I-a asigurat că vine si vremea cernerii neghinei de grâu, dar pentru moment, atunci, în febra evenimentului, exista riscul ca să fie smulse firele de grâu, cele hrănitoare, împreună cu neghina.
     Aici bate si actul livresc al domnului Dincă. Scoate la lumină personajele. Cu tarele lor cu tot. Nu evită dificultatea contextului în care diavolul istoriei, sau imperiul răului – așa cum numea Ronald Reagan comunismul – și-a lăsat urmele, dar pledează discret pentru răbdarea pe care trebuie să o avem până la cernerea prin timp a ideilor și faptelor expuse de Marina Preda și date tiparului în vremurile pe care, cei care le-au cunoscut direct sau indirect, nu pot să nu manifeste luciditate atunci când judecă o operă. Deși nu am simțit pe pilea mea impactul devastator al perioadei descrise în roman, citind declarațiile personajelor acordate jurnalistului Dumitru Ion Dincă am avut un sentiment de deja vu. Bunicul meu Tudor îmi vorbea zilnic despre impostura umană și doctrinară a instaurării unui regim brutal, cu atitudini castratoare. De aceea, cumpătarea textului domnului Dincă m-a încântat. Vine o vreme și pentru neghină. Graba însă de a o scutura implică riscul de a arunca copilul cu copaie cu tot, iar Preda și opera lui nu merită așa ceva.
     Nu întâmplător Marin Preda a lăsat spațiul de creștere al bibliotecilor atâția ani în așteptare. Avea nevoie să prelucreze neantul pestriț al figurilor care ocupau scena colectivizării cu inteligența lor primitivă. E greu să fixezi în scris tipologii ale unor personaje cu aer eroic, dar care, privite la scară istorică sunt neomogene și inconsistente, așa cum se poate constata din însemnările reportericești ale lui Dumitru Ion Dincă. E greu și să te desprinzi de uniformitatea doctrinară atunci când colegii s-au ante pronunțat. Maniheismul sau chiar schizofrenia socială făceau ravagii. Binele și răul se amestecau, iar personajele identificate de domnul Dincă justificau răul ca pe o necesitate, chiar cu valoare pedagogică.
     În concluzie, Imposibila întoarcere în Poiana lui Iocan aduce idei noi și fezabile în dezbatere. Cartea ne așează pe masă parte din materia primă folosită de Marin Preda și prin intermediu personajelor ne readuce în context. Modul incitant, cu titluri jurnalistice, precum „În ce partid ar fi activat, după 1989, Marin Preda?” sau „Cum poți dumneata să guvernezi fără opoziție ? dă apetit cititorului să parcurgă integral volumul”.
     Trecând însă peste aceste aspecte, care sunt un semn al experienței scriitoricești dobândite în ani de muncă de către Dumitru Ion Dincă, cred că marele merit al scrierii este cel de a apăra memoria unui autor și al unei opere de plivitorii pripiți, care cu orgoliul propriei competențe, fac judecăți contabilicești, având pretenția că, fără echivoc, sunt singurii care știu să cearnă binele și rău.  O fac de multe ori cu exces de zel, având atitudini mușcătoare și inimi reci. Dar vorba lui Ion Heliade -Rădulescu în afirmațiile sale din Curierul românesc (1832): facil este a critica, anevoie a face, că orbului îi este mai lesne să tăgăduiască soarele decât să recunoască lipsa capacității organului olfactiv.

     Privind în ansamblu volumul al II-lea din Moromeții și utilizând informațiile pertinente puse la dispoziție de scriitorul Dumitru Ion Dincă – fără a pune sub obroc  o bine venită suspiciune, scrutătoare și clarificatoare, - se poate concluziona că și în al II-lea volum din Moromeții arta literară își menține rolul primei viori, că totul este tras spre artă.

                                                                                                        Paul Iulius Negoiță


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu