Pârnod, un nor călător

      “Există două lumi: cea pe care o trăim şi cea pe care o visăm.”
       Plasată undeva în mijlocul romanului, această afirmaţie oferă cititorului cheia înţelegerii acestuia, în sensul în care, cu ajutorul visului, mai exact al amintirii, autorul ne poartă într-o călătorie prin timp şi prin sine, în lumea satului românesc de după cel de-al doilea război mondial, în matricea fiinţei sale umane şi, mai apoi, a desăvârşirii sale ca om.
      Pârnod, un nume despre care prima oară am crezut că aparţine unei localităţi, este în fapt un «pardon» rostit cu emoţie şi stângăcie copilărească, şi va fi porecla pe care eroul romanului o va purta toată viaţa, sfârşind prin a se transforma într-un nume veritabil, aşa cum numai în lumea satului românesc se poate întâmpla, un supranume ce va transfera o identitate clară asupra întregii familii: ăla micu a lu Pârnod, băieţii lui Pârnod, ai lui Pârnod, ba chiar şi uliţa lui Pârnod. Autorul nu evocă întâmplător acest aspect, ci fiindcă el constituie un vector al spiritualităţii poporului român, ce evidenţiază spiritul de observaţie şi satirizare al acestuia, porecla - «polocrul» aşa cum îi spune autorul deţine dintotdeauna un loc aparte în societatea rurală contemporană, ce atestă uimitorul dar de observare şi caracterizare a oricăror abateri de la normal.
      Romanul Pârnod este o frescă a unei lumi care nu se va mai întoarce niciodată («… o lume sfântă, de care mi-am amintit toată viaţa… ce lume mi-a stat aproape !… ce lume am pierdut ireparabil!»), în care autorul evocă personaje care i-au marcat copilăria, într-un sat aflat în câmpia Bărăganului. Despre aceste personaje, el va afirma din timp în timp, pe parcursul povestirii, cu o nostalgie care face inima să ţi se strângă: «… chipul i s-a amestecat demult cu pământul…» sau «Scarlete se amestecase demult cu pământul… toţi ajungem aici, pământ şi ne facem orajniţă şi intrăm taică în poveştile care rămân după noi şi-n vorbele care înghit aceste poveşti…», făcându-ne astfel să înţelegem o dată în plus condiţia relativă a fiinţei umane, clipa efemeră a trecerii noastre pe pământ, ca bieţi muritori.
      Având o întindere amplă, Pârnod este o creaţie epică în proză de mari dimensiuni cu o acţiune complexă, structurată pe mai multe planuri, la care iau parte numeroase personaje, dintre care unora li se realizează un portret amplu, cu intrigă elaborată, cu indicii de timp şi spaţiu, cu întâmplări care se petrec în interval mare de timp şi în mai multe locuri.
Mărturisesc că am oscilat între a-l caracteriza ca roman autobiografic, sau mai degrabă ca roman – mărturie a unei epoci istorice, deoarece reflectă existenţa în toată complexitatea şi sub toate aspectele sale, de la nivelul social, instituţional al epocii istorice, al curentelor de gândire, al diverselor problematici, de la nivelul maselor până la cel al individului singular. În cele din urmă, l-am considerat o scriere de înaltă ţinută, având caracteristici din ambele genuri, ceea ce i-a imprimat o complexitate sui generis.
      In fapt, ni se propune nu o carte, ci o spovedanie, făcută într-o linişte de început de lume, cu icoane pictate din cuvinte, în care emblematică este figura tatălui – ce sugerează forţă, autoritate, protecţie, bărbăţie, în vreme ce figura mamei evocă un model sfânt, iubire, sensibilitate, afecţiune («…cum să fac, Doamne, să scriu despre mama? ce cuvinte să aleg... ?» mărturiseşte tulburător la un moment dat, autorul), un întreg univers al copilăriei în care cele două repere emoţionale, tatăl şi mama, se află într-un echilibru perfect, conturând o lume ideală, aproape paradisiacă. Personaje, întâmplări, trăiri, apariţii fulgurante sau statornicite într-o inimă de copil, şi văzute acum cu ochii adultului, sunt depănate pe firul povestirii, legând cu fire nevăzute de veşnicie «ieri» de «azi», «atunci» de «acum», «acolo» de «aici», cerul de pământ, generaţiile între ele, viaţa de moarte.
      «Pârnod» se citeşte pe nerăsuflate, dinamica romanului impune acest lucru, este o pendulare perpetuă între întâmplări din timpuri diferite, care-ţi ţine atenţia trează. Cumva, în timp ce citeam, am avut senzaţia de cunoscut, de familiar, de «deja trăit». Cumva, ne regăsim cu toţii în spaţiul cultural al satului românesc, unde porecla, proverbul, cositul, superstiţia, umorul hâtru şi sănătos, treieratul, rânduielile, ridicarea casei din pământ şi crengi, sunt tot atâtea elemente ce constituie ADN-ul neamului românesc, parte inseparabilă din fibra acestui popor, însemnată cu fierul roşu pe suflet şi conştiinţă. Cumva, romanul ne aduce aminte ce înseamnă o familie (Pârnod a crescut împreună cu Ioana Mică… şase copii, i-a iubit, i-a pus la treabă, i-a dat la şcoli, i-a învăţat să vorbească, să spună într-un fel aparte poveştile şi întâmplările din satul cu nume de pasăre călătoare), ne aduce aminte ce înseamnă iubirea adevarată dintre un bărbat şi o femeie (Ionica lui se uita cu mult drag la omul pe care îl alesese,… omul vieţii ei. Aici… va creşte casa ei, aici se vor mai naşte încă trei copii.)
      Povestea « unei case, a unei uliţi, a unei familii din neştiuta întindere a Bărăganului » este scrisă cu prospeţime, cu material lexical deosebit şi bogat, cu descrieri care transpun cititorul în atmosfera satului românesc, evocând în chip măiestrit amintiri, întâmplări, tipologii umane, trăiri şi sentimente. Este povestea ţăranului român în toate anotimpurile lui (… care ştia să cânte, să suduie, să mângâie şi să înjure cu o forţă fără egal tot ce lăsase Dumnezeu în jurul lui ca lume de oameni, de vieţuitoare, de cuvinte…). Este despre destin, recunoştinţă şi smerenie, este despre călătoria pe care o face omul până în satul fără nume, la marginea lumii cuvintelor. În egală măsură romanul are caracter autobiografic şi surprinde cu luciditate dorul copilului nevoit să plece de acasă pentru a merge la şcoală şi, mai târziu, drama intelectualului ce se confruntă cu inechităţile vieţii sociale, şi cu probleme existenţiale.
      Este o carte scrisă cu simţire, ca o litanie care evocă cea de-a cincea poruncă : «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta… !» Este o carte care se trăieşte, nu se citeşte.

Roxelana Radu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu