Răbdare și eroism

Ion Mușat - erou din Blăjani căzut în Munții Tatra 

Viața însemnă curaj! Îndrăzniți, Eu am biruit lumea zice Domnul! În ziua de Înălțare se cinstesc eroii, vlăstare în general tinere pe care lipsa de înțelepciunii lumii de aici, nebunia unor conducători, ori lăcomia celor care au stat în spatele lor le-a zvârlit în negrul pământului ucigându-le speranța, viitorul, nădejdea părinților, frumusețea primăverilor, bucuria de a-și vedea pruncii. Ai noștri sau ai altora după sânge, eroii devin parte din noi, fiindcă pe jertfa lor de atunci stă liniștea noastră, a copiilor noștri și, dacă nu repetăm greșelile trecutului, ale urmașilor noștri. Ei sunt adevărații eroi, eroii din timp de război.
Slavă Domnului, însă, că nu este mereu război, căci lumea s-ar fi scurs în chin și durere. În perioade de pace există însă și alte forme de eroism, eroisme ale păcii, cum ar fi curajul de a spune adevărul, sau eroismul răbdării.
     Dacă adevărul uman este relativ, îmbrăcând nuanțe subiective, răbdare aduce o aură care smerește și salvează, în egală măsură. În Pildele lui Solomon ( Pilde, 16, 36), scrise în vremuri peste care săbiile străluceau des, se spune: Mai bun este un îndelung răbdător, decât un erou; mai bun este cel ce domnește peste sine decât cel de domnește peste o cetate.
     Acest text nu are rolul dea fixa ierarhii, deși așa pare în prima parte. Mesajul marelui Solomon este acela al răbdării care aduce pace și al teribilei forțe de a ne stăpâni pe noi înșine. Dacă noi, omenii, ne-am birui pe noi, am face cu noi pace, nu am fi niciodată în conflict cu ceilalți, nu ar exista mii de pietre care să indice locul unde, departe de casă, cu dorul familiei în suflet. Acești omeni vinovați doar pentru că s-au născut într-o anumită epocă nu ar fi pierit.
     De aceea, eroul din vreme de pace, acela care are îndelungă-răbdare, care se biruie pe el este important în fața Domnului, pentru, că datorită comportamentului lui nu strică viața celorlalți.
Eroi răbdării nu scriu istorie umană. Istoria este scrisă de învingători, este marcată de criminali, de firi diabolice, care nu s-au putut stăpâni pe sine. Dar în fața Domnului, eroul răbdării, al stăpânirii de sine are mare cinste. El este fiul păcii, este înțelepciunea vremii lui, este anonimul care învinge în cel mai crunt război: lupta cu el însuși.
     Întru răbdarea voastră, aveți de câștigat sufletele voastre!
     Hai să fim eroi în vreme de pace și nu vom avea niciodată război!                                                                                  Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu