11 sfaturi ale Sfântului Ioan Gură de Aur

Adăugați o legendă

1.Nu încetez de a vă ruga, de a vă ruga cu lacrimi şi a vă cere ca, înainte de toate celelalte, să daţi copiilor voştri o bună educaţie. Dacă-ţi iubeşti copilul, arat-o prin educaţia ce i-o dai. De altfel, ai şi răsplată. Creşte un atlet pentru Hristos! Învaţă-ţi copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie în lume!

2. Învaţă-ţi copilul să nu pună nici un preţ pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe viaţa de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înţelept.

3. Să nu ne străduim, dar, să adunăm bani, ca să-i lăsăm copiilor noştri, ci să-i învăţăm virtutea şi să chemăm peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare bogăţie.

4. Ascultă cum se îngrijea Iov de creşterea copiilor lui! Nu-i răsfăţa peste măsură, aşa cum facem noi, ci le cerea să aibă viaţă desăvârşită. Dacă aducea jertfe pentru păcatele neştiute ale copiilor lui (Iov 1, 5), gândeşte-te ce judecător aspru era al faptelor lor ştiute!

5. Un tânăr de a cărui educaţie nu te ocupi este ca un pământ înţelenit pe care cresc mulţi spini. Să aruncăm, dar, asupra tinerilor focul Duhului Sfânt, să ardem dorinţele lor rele, să întoarcem brazdele ogorului sufletului lor şi să-i facem gata de a primi sămânţa. Să arătăm lumii pe tinerii noştri mai cuminţi şi mai înţelepţi decât bătrânii păgânilor.

6. Care artă poate fi egală cu arta de a educa sufletul copilului, de a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această artă trebuie să fie mai priceput şi mai talentat decât un pictor şi decât un sculptor.

7. Voieşti a-l lăsa pe copilul tău bogat? Învaţă-l să fie om bun şi cinstit.

8. Învaţă pe copil să fie îngăduitor şi bun cu oamenii.

9. Să-i creştem pe copii cu multă sârguinţă în legea lui Dumnezeu şi să îndepărtăm pe cei tineri de orice răutate, mai cu seamă de neînfrânare şi împrăştiere.

10. Sufletul copiilor este ca pânza albă care în orice fel se va vopsi întâi aşa va fi până la sfârşit. Chiar de ar vrea cineva să o vopsească cu altă culoare, pururea se arată vopseala cea dintâi. Aşa şi copiii cei mici, când se obişnuiesc la bine, cu anevoie se întorc la rău.

11. Creşteţi pe copiii voştri întru învăţătura şi certarea Domnului, cu multă băgare de seamă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu