File din copilăria lui Iisus
      Iisus la Templu
  
      Legea lui Moise prevedea legământul dintre Dumnezeu și poporul evreu. În baza acestei legi, una dintre obligațiile unei familii care avea copii era să-i aducă la templu pe întâii născuți. Se aducea jertfă cu această ocazie, iar sacrificiul era după starea materială. Cei cu stare bună aduceau un miel, iar ceilalți o pereche de turturele. Acest ritual avea menirea de a le aminti evreilor eliberarea din robia egipteană și mai ales de pierderea primilor născuți ai Egiptului.
Darurile și jertfele de la templu aveau valoare simbolică, chiar dacă consistența lor diferea. Dumnezeu nu avea nevoie de ele, dar omul are nevoie de simboluri pentru a-și aminti de binefacerile divine.
Maica Domnului a respectat acest ritual, deși, știind bine care este menirea Fiului ei și proveniența lui, ar fi putut să nu se supună rânduielii. Însă, înțeleaptă fiind, a vrut ca nici o iotă și nici o cirtă din lege să nu treacă. Deci, primul drum împreună cu Fiul ei la- făcut la templu. Maica Domnului îl cinstea pe Tatăl ceresc și, oricine are suflet credincios, este atent la orice detaliu pentru a-i aduce laudă. De aceea, Maica Domnului a respectat cu strictețe ritualul.
     Maica Domnului, cu respect față de Dumnezeu și cu dragoste față de oameni a pășit a pășit cu pruncul pe brațe în templu. Lui Dumnezeu îi aducea mulțumire, oamenilor exemplu.
Maica Domnului se trăgea din neamul lui David și Solomon, cei mai mari regi ai Israeliților, cu toate acestea era atât de modestă, încât, după nașterea într-un staul, a venit să aducă jertfă la templu două turturele. Alte mame, probabil, s-ar fi rușinat să aducă o jertfă asemenea celor săraci.
     Maica Domnului a adus ceea ce pute oferi în smerenia ei, oferind lumii învățătura conform căreia Dumnezeu nu pretinde omului să aducă ceea ce nu poate. Fiecare trebuie să dea înapoi după darul primit.
     Un alt sens al darului Maicii Domnului ne trimite de la cantitate la inima cu care este oferit darul. Oricât de mare este darul, dacă este oferit fără dragoste, fără inimă curată, cu părere de rău, nu este bine-primit, oricât  de mare ar fi. De aceea a fost atât de cinstit  banul văduvei și de aceea noi îi învățăm pe cei care vin la biserică să ne întrebe câte vase sau alte daruri trebuie dea de pomană, că dincolo de rigoarea numerică, trebuie să dea doar cât pot și cât sunt în stare să ofere cu drag.
     Maica Domnului se face prin gestul jertfei sale, dă pildă luminoasă de sinceritatea față de ia însăși. Își recunoștea poziția materială. În fapt, dacă nu este rezultatul lenei, sărăcia sau mai puțina înzestrare materială nu trebuie să fie o problemă în raporturile cu semenii. În fapt, nici nu ar fi atât de împovărătoare, dacă nu ar interveni duhul mândriei. Bogăția nu e păcat și prin ea însăși nu este un motiv de a acorda cinste cuiva, așa cum sărăcia nu este o virtute și nici un motiv de înjosire.
     Așadar, gestul ritual al Mariei este unul care ne dă prilej de reflecții și pildă de urmat cu sfințenie a ritualurilor noastre cultice.   

În leagănul brațelor dreptului Simeon
     
     Prezentarea pruncului Iisus la templu a fost un moment solemn și mare. Dacă evreii ar fi înțeles cine este Iisus cu adevărat, ziua aceasta ar fi reprezentat un reper unic în istoria Israelului. Preoții de atunci ai Templului nici nu au intuit ce prunc aveau în față.
Pe cât de discret și liniștit s-a petrecut acest moment în fața oamenilor, pe atât de mult s-a bucurat Dumnezeu pentru Fiul cel trimis în lume să-i îndumnezeiască pe oameni.
Bucuria Cerului a fost, totuși, împărtășită de cineva în mod special. Această persoană care stătea de ani buni în așteptare să vadă marea minune de are el se îndoia, purta numele de Simion.
     Pe când Maria și Iosif așteptau la Templu cu Iisus, trimis de Duhul apăru și dreptul Simeon. Nu știa de ce tocmai ei, bătrânul, trebuia să plece acolo, dar urmă fără crâcnire gândul primit, așa cum fiecare dintre noi trebuie să urmăm imboldurile simțămintelor bune, fără a ne scuza sau fără a ne lenevi.
Cum ajunse la intrarea în Templu Simion nu avu nevoie de alte indicii sau informații. A mers drept la pruncul Iisus, motivul așteptării lui. Cucernicul bătrân l-a luat în brațe rostind: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32).
slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32).
     A luat pruncul cu atât de multă dragoste în brațe și a rostit această rugăciune impresionată, o adevărată teologie a respectării voii lui Dumnezeu, o rugă receptată de Biserică încă din zorii nașterii ei văzute, adică la Cincizecime, căci în chip nevăzut Biserica se întemeiase prin jertfa pe cruce a Domnului.
    Simeon reprezintă întruparea adorației divine, a mulțumirii și încrederii în Dumnezeu. El vorbește cu Dumnezeu cu adevărat, deși este un smerit bătrân, pe care contemporanii îl priveau cu mila unui uitat de Dumnezeu printre ei. Dar, el, prin această rugăciune exprimă ceea ce crezuse toată viața și anume că toată viața și chiar moartea sunt în mâna Domnului și pe ambele le privea și le primea ca daruri divine, fiind împăcat cu el însuși, căci marea noastră dramă este lipsa păcii cu noi înșine.
    Simeon are generozitatea sfinților. A luat cu candoare pruncul în brațe și s-a bucurat din tot sufletul pentru mântuirea ce urma să vină, deși el nu putea să o mai vadă cu ochii lui trupești, care obosiți de atâția ani urmau să se stingă.
Cuvintele Dreptului Simeon despre pruncul Iisus sunt cea mai minunată mărturie despre divinitatea lui Iisus. El vede în Iisus, în comparație cu toți bărbații mari și sfinți pe care i-a dat poporul până la El, Omul fără egal, care își va mântui poporul, dar nu doar pe cel al lui Avraam, ci tot poporul din toate timpurile și locurile. Iisus era noul soare al lumii.
Simeon, prin cuvintele sale răspândește bucurie și împarte lumină peste toți. El murea liniștit. Lumea primise darul aștepta, iar el avusese bucuria sa țină în brațele uscate ca două ramuri de arbore bătrân pe Pruncul Sfânt.

     Proorocia Dreptului Simeon

     Maria și bătrânul Iosif s-au mirat de faptul că acest bătrân a cunoscut atât de ușor originea divină a Pruncului. Simeon l-a binecuvântat pe Prunc și i-a pregătit Mama pentru bucuriile lumii care va veni, dar și pentru a rezista durerii prin care va trece când va fi răstignit. Iată, acest Copil va fi pentru mulți în Israel pricină de cădere și pentru mulți pricină de ridicare. Gândurile multora vor ieși la lumină. Sufletul tău chiar va fi pătruns de sabie!
Această prorocie stă la începutul istoriei lui Iisus printre oameni, deoarece aruncă reflecție asupra a ceea ce va fi viața Pruncului pe pământ.  Istoria vieții lui Iisus rescrie prorocia din ziua venirii la Templu.
     Iisus a fost și atunci și în decursul secolelor subiect de controverse. Mulți dintre cei care l-au cunoscut l-au iubit, însă nu toți. Alții l-au urât și viața lor a fost construită încercând să lovească cu piciorul în țepușă. Cu dragoste mare îl iubesc mulți, cu cruntă înverșunare se luptă împotriva lui destui, iar în zilele noastre, o nouă categorie răsare din ce în ce mai deasă – a celor indiferenți.
     Dar, conform învățăturii Sale, El este pentru cei buni mântuirea, iar pentru răi pierea. Cei care l-au iubit au găsit în El viața cea nouă. Cei care nu au fost capabili de această iubire și-au înveninat viața și au pus-o în slujba urii.
     Iisus este cu adevărat piatra de încercare a inimilor. Dar numai o inimă încercată și învingătoare simte bucuria caldă a mângâierii divine.
Oricum, Iisus s-a născut pentru toți și are răbdare veșnică. Stă și bate cu răbdare la ușa sufletului nostru și așteptă ca ura să se transforme în iubire, pentru ca apoi El să preschimbe întristarea în bucurie și golul în plinire.

     Proorocița Ana

     Pe când Simeon vorbea Ana a venit alături de ei. Dar cine era Ana? Ana era și ea bătrână – 84 de ani - și încercată de viață. Soțul îi murise și trăia în schimnicie, departe de ispite și păcate. Își căuta liniștea în Dumnezeu și în Templu. Zilele și nopțile și le petrecea în rugăciune. Era severă cu ea însăși și iubitoare cu cei din jur. De aceea, Domnul i-a îngăduit să trăiască ani mulți – căci vârsta înaintă este un dar divin – și să-l vadă le Iisus. Era un model de stăruință în rugăciune, un model util nouă care doar după câteva clipe ne rătăcim cu mintea sau ne pierdem cu gândurile printre cele lumești, plictisindu-ne de textul sfânt.
Așadar, Ana a avut bucurie egală cu Simeon. Au putu să-i mulțumească Domnului că la capăt de zile a văzut mântuirea lumii. Dumnezeu i-a învrednicit de această bucurie pentru că L-au căutat în zilele vieții lor. Dumnezeu nu se lasă ne descoperit de cei care-l caută cu adevărat, nu doar la nevoie. Nu se ascunde nici unei inimi cinstite. Îi răsplătește pe cei care-i fac voia, iar celor buni le descoperă bunătatea Sa. Bucură pe toți cei care sunt capabili să simtă bucuria. Virtutea aduce întotdeauna fructe bune la gust. Iar virtutea răbdării de care s-au învrednicit Simeon și Ana le-a fost răsplătită, Dumnezeu, aranjând-le minunata întâlnire la templu. 
  

                                                              Paul Iulius Negoiță

                          

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu