Comuniunea sacră a teologiei cu estetica


     L-am descoperit pe cercetătorul, scriitorul, etnologul, esteticianul Petru Ursache din cărțile sale. Nu am avut prilejul să-l întâlnesc decât în scris. Uluitoare experiență. Am călătorit împreună prin filozofie, teologie, tradiții, literatură. Ghidul călătoriei a fost frumosul. Absolut tot ceea ce am citit, adică Mic tratat de estetică teologică, Etnofrumosul sau Carul Mărie, Miorița – dosarul mitologic al unei capodopere, Omul din calidor sunt construcții frumoase. Nu sunt abordări teoretice despre frumos, nici scrieri ambalate în concept. Realmente sunt scrieri docte, care au totuși căldura literatului. Recunosc, am deschis pentru început incursiunea domnului profesor în estetica teologică. Am făcut-o cu oarecare preconcepție că laicii nu pot uza de o anumită terminologie, cel puțin în titlu. Mă așteptam să găsesc un text standard, puțin obosit. Ei bine, am rămas de-a dreptul uimit. Dacă scrierilor Părintelui Dumitru Stăniloaie îi lipsea o continuare, o incursiune în estetica teologică, tratatul profesorului Petru Ursache reprezintă o astfel de lucrare.          
     Alcătuirea filocalică, echilibrată, științifică cu adevărat, cu un mesaj clar și o înțelegere profundă a temei, Micul tratat de estetică teologică reprezintă cea mai bună operă de gen. Textul de invită la o călătorie culturală din care se vede clar că în spatele cuvintelor se află o structură culturală bine consolidată. Pornește în aventura către ceruri luând mai întâi binecuvântare de la chipurile proteice ale filosofiei grecești, Platon și Aristotel, prin filosofia cărora s-au filtrat sub aspectul limbajului, dar și al structurii două direcții de gândire care au influențat creștinismul până astăzi. Teologia a avut nevoie să împrumute și să adapteze limbaj, mai ales după Constantin cel Mare, când intrarea în înalta societate presupunea alt nivel de exprimare. Cum Apusul a mers pe mâna lui Aristotel, avându-l ca discipol târziu în organizarea expresiei teologice pe Toma Daquino, iar Răsăritul s-a regăsit în filozofia lui Platon. Practic, marea schismă de la 1054 era și rezultatul unei viziuni mai puțin unitare, crescute din același arbore – cultura greacă -, dar din ramuri diferite. Petre Ursache a înțeles perfect aceste nuanțe și a prezentat evoluția esteticii ținând cont de cauza care a generat o evoluție diferită a vieții și artei în cele două spații, la care a adăugat cu subtilitate și maestrie elemente adjuvante, de ordin etnografic, reconstituind un drum istoric pe parcursul căruia te ghidează cu o artă scriitoricească sugestivă, care de multe ori te face să vezi chipuri în locul semnelor grafice. Autorul nu-și ascunde intenția pedagogică de a dezvolta capacitatea de înțelegere a fenomenului estetic, depășind tendințele mult mai vechi de impunere a ceea ce numim tot mai des astăzi corect politic, adică negarea capacității critice a persoanei manifestată în artă prin expresia gusturile nu se discută  afirmând următoarele: Ne îndoim foarte mult în legătură cu acest fals adevăr estetic, destinat să salveze mediocrități. Avem însă încredere în spiritul justițiar al gustului.
       Profesorul Ursache fixează și cadrul de manifestare al raportului dintre artistul de geniu, care conform tradiției poate sau nu să-și asume opera prin semnătură și Dumnezeu: Zidirea divină, opera lui Dumnezeu, se impune prin adevăruri de credință; creația omului de geniu cere autoritatea gustului, care nu funcționează ireproșabil totdeauna.
Am redat doar scurte eșantioane de text și câteva concluzii pe care le-am tras lecturând această lucrare complexă, care uzează de o bibliografie bogată, însă destul de subtil inserată în text, pentru a nu-l fragmenta. De fapt autorul interiorizase atât de bine noțiunile încât diversele citări au rol de stenogramă, care trebuie să redea cu fidelitatea ceea ce a scris un autor sau altul.  Este un tratat care trebuie citit cu creionul în mână, dar care, odată început este greu de lăsat. Simți că te hrănește, că are efecte culturale nu doar informative. Este structurat aristotelic, însă, înăuntru Platon se simte acasă, iar Arghezi dacă l-ar citi și-ar mai atenua din nuanțele critice și satirice.

      Petre Ursache face muncă de teolog, afirmând clar: adevărurile artei nu trebuie născocite, ci luate direct din izvoarele scripturistice. Caracterul interdisciplinar al tratatului este un argument solid pentru a rămâne canonic pentru artistul religios. În cele mai multe cazuri talentul artistic se manifestă în direcții diverse, iar atunci când deținătorul lui dorește să-i dea chip Domnului are nevoie mai mult decât oricând de o direcție clară. Pentru un asemenea personaj acest tratat de estetică teologică este manual, este instrument vital, este dar oferit într-adins, este poartă de acces spre împlinirea harului artistic în comuniune cu cel divin.

                                                                                   Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu