Dincolo de orizont

     Un om mărunţel de statură, care era mai mare peste vameşii din orăşelul Ierihon şi care se numea Zaheu, a simţit, dintr-odată, nevoia să-L caute pe Iisus, să-I destăinue multele lui greşeli şi să capete uşurare sufletească. Iisus tocmai trecea prin Ierihon, în drum spre Ierusalim; lume multă Îl înconjura, dar Zaheu nu putea să-L vadă. S-a suit într-un dud de pe marginea drumului şi acum vedea tot. Dar, până să-şi dea el seama, Iisus l-a văzut – parcă l-ar fi căutat – şi, cunoscându-i inima în adâncul ei, S-a oprit şi i-a zis să coboare, „căci astăzi se cuvine să fiu în casa ta“.
Intrând sub acoperământul casei lui, Zaheu Îl întâmpină pe Iisus cu nerăbdare: „Doamne, iată, jumătate din averea mea o dau săracilor şi de am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit“. Pe loc Iisus Domnul i-a dat răspunsul care i-a adus uşurarea: „Astăzi i s-a făcut mântuire casei acesteia, că şi acesta este fiu al lui Avraam“ (Luca 19, 8-9).
Se spune în tradiţia sapienţială a poporului nostru, că „omul nu poate sări peste umbra lui“. Se întâmplă adesea ca oamenii care au un anumit statut social, să nu reuşească să înţeleagă menirea lor şi să nu aibă capacitatea de se ridica din materialitatea activităţii lor; de a nu reuşi să vadă orizontul spiritual pe care-l au înainte. Fără o privire către Cer, fără o privire către orizonul spiritual, rămânem asemenea omului care, timp de o viaţă, a mers cu capul plecat, cu capul în jos, pentru a nu pierde nimic din ce au lăsat sau scăpat alţii, iar la sfârşitul vieţii a devenit „mai bogat“ cu o colecţie de mici obiecte, însă a pierdut bucuria de a întâlni frumuseţea chipurilor pe lângă care a trecut. Şi Zaheu a fost într-o asemenea situaţie. Probabil nu a făcut nici mai bine, nici mai rău decât cei de un statut social cu el, dar la un moment dat a simţit nevoia să se înalţe. El, cel mic de statură şi poate complexat de această caracteristică fizică într-o lume a forţei şi voiniciei trupeşti, a dorit să se înalţe şi s-a urcat într-un sicomor. A văzut dintr-o dată orizontul, a realizat că are o şansă să se înalţe, a realizat că măreţia socială nu este suficientă, atâta timp cât omul dă dovadă de „micime de suflet“, aşa cum spun pravilele noastre, a realizat că împlinirea lui nu vine din ceea ce are, ci din înălţimea spirituală, morală, la care trăieşte, a realizat că el, cel „mic de stat“, poate vedea dincolo de orizont, dincolo de mulţime, iar căutarea lui a întâlnit dragostea Mântuitorului Hristos, Care, simţindu-l că are nevoie de doctor, i-a spus simplu: „astăzi în casa ta Mi se cade să rămân“ (Luca 19, 5), iar Zaheu a înţeles că nu cele materiale adunate erau sensul adevărat al vieţii, ci virtutea. Şi iată cât de adevărat a fost.
Au trecut veacuri şi chiar milenii, iar Zaheu este „cunoscut“ de toţi, este contemporan cu fiecare generaţie, devine model şi se înveşniceşte. Au fost şi alţii asemenea lui de bogaţi şi au încercat să-şi păstreze numele prin averea lăsată urmaşilor, însă timpul le-a şters amintirea. Dar Zaheu cel mărunţel a rămas şi suntem trecători prin viaţa lui, fiind un model pentru noi toţi. Este un model al omului care vrea să se ridice, este un model al omului care răspunde la bătăile în propria-i uşă ale Mântuitorului, este modelul care ne spune că avem fiecare dintre noi posibilitatea de a ne înălţa spiritual, oricât de mici am fi. Dumnezeu ne aşteaptă cu dragoste, iar sicomorul Domnului în lumea aceasta este Sfânta Biserică. Biserica este locul unde poţi vedea orizontul spiritual al lui Zaheu, fără a fi nevoie să te urci la o înălţime fizică, este locul unde oricine capătă înălţime spirituală. Legătura cu Biserica este fundamentală. Dacă Zaheu s-ar fi urcat într-u sicomor rătăcit pe undeva nu ar fi văzut nimic, dacă nu ar fi fost animat de scopul înălţării lui nu ar fi simţit nimic. Fără a blama rolul moralei sociale, actul moral izvorât din credinţă este cu adevărat unul care transformă, înalţă, purifică, sfinţeşte, iar locul unde omului i se descoperă orizontul spiritual este Biserica. Cel ce nu-L caută pe Dumnezeu în Biserica Sa este asemenea celor care au rătăcit cumva în vremea lui Zaheu, poate au fost şi în preajma Mântuitorului, dar niciodată nu au auzit cuvintele: „Astăzi i s-a făcut mântuire casei acesteia“.                                                                             Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu