Biserica ,, Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” din Săpoca       La 10 km. De oraşul Buzău, pe valea Slănicului se află localitatea Săpoca, devenită una din localităţile cunoscute datorită spitalului de neuro- psihiatrie ce se găseşte aici.
     Aflată la începutul zonei deluroase ce duce spre Munţii Buzăului, localitatea are un peisaj pitoresc ce atrage atenţia trecătorului. În acest peisaj un loc aparte are biserica satului cu hramul ,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”.
Biserica ce străjuieşte asemenea unei cetăţi pe dealul din partea dreaptă a şoselei ce leagă Buzăul de com. Lopătari şi Bisoca, este succesoarea vechii biserici cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”. Această veche biserică, astăzi dispărută, a fost, se pare primul loc de închinare al locuitorilor satului Săpoca. Vechea biserică era amplasată la o distanţă de aproximativ 1000 de metri de drumul judeţean amintit, peste apele sărate ale Slănicului.
Conform unei tradiţii locale, notată din ,, gura bătrânilor” de preotul Ştefan Ionescu, fost slujitor al acestei parohii, acest locaş de închinare a fost o donaţie a mânăstirii Nifon făcută pe la mijlocul secolului al XVII lea.
Biserica Sfântul Nicolae era o construcţie în formă de cruce, ce respectă stilul arhitectonic al bisericilor româneşti. Acoperişul bisericii era împodobit cu trei turle. Construcţia bisericii era realizată din bârne, iar pridvorul era de zid. Biserica era străjuită de o clopotniţă ( foto 1). Fără a deţine o valoare arhitectonică, biserica a rămas în istoria satului ca loc de rugăciune al înaintaşilor. Dispariţia bisericii cu hramul ,,Sfântul  Ierarh Nicolae” a fost determinată de modul şubred în care a fost construită şi de condiţiile demografice ce au favorizat o deplasare a centrului satului. După construirea actualei biserici, vechea biserică a lăsat loc ,, fiicei” sale, bine poziţionate, cu aspect monumental şi destul de încăpătoare.
     Actuala biserică a fost zidită într-o perioadă considerată mai puţin fecundă unor astfel de construcţii, între anii 1956-1965.  Biserica are formă de cruce şi are pe acoperiş trei turle. Suprafaţa construită este de 200 de m.p., iar materialele sunt cărămida şi cimentul ( foto 2).
       Cele mai bogate informaţii despre această biserică le oferă pisania ce are următorul conţinut: ,, Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu desăvârşirea Sfântului Duh: Această sfântă biserică, cu hramul Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil, din parohia Săpoca, s-a zidit din temelie între anii 1956-1965. Lucrarea s-a făcut sub păstorirea P.S. Dr. Antim Angelescu, care a dat binecuvântare şi ajutorul material. Sfântul locaş a fost zidit şi împodobit cu contribuţiile băneşti şi cu osteneala tuturor credincioşilor sub conducerea preotului Ionescu Ştefan. Pictura a fost realizată de Răileanu Andrei. Binecuvântează Doamne pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, totdeauna acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.”
        Actualimente, prin strădania P.C. Pr. Nicolae Iancu, biserica este în stare foarte bună de funcţionare, satisfăcând nevoia unui locaş de rugăciune încăpător şi îngrijit a enoriaşilor din localitate.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu