Fără Moise...


     Ciocnirea sau încopcierea – după caz – a două texte într-o biată minte poate da crampe de gândire, vorba lui Patapievici.
De ună zi mi-a picat pe ecran un text asumat de un număr semnificativ de membrii ai Academiei Române, care și-au folosit blazonul pentru a atrage atenția asupra a ceea ce ei numesc colonizarea României și pierderea suveranității, referindu-se la necesitatea schimbării traiectoriei țării. Sigur, strigătul este legitim și legal. Cine se preocupă de asemenea chestiuni dovedește altruism, lăsând la o parte preocupările individuale, poate egoiste, pentru a trage un semnal de alarmă. Ori fi acești semnatari cu voință liberă, adică fără a fi predeterminată atitudinea lor de trecut? O fi bună exprimarea din vârful catedrei a opiniei? O fi potrivit momentul aruncării pe piața declarațiilor de tot felul, inclusiv a afirmațiilor referitoare la justiție acest mesaj? Rămâne să analizeze fiecare și să judece în consecință.
     Problema însă rămâne! Care este soluția? Cu cine plecăm la drum? Este suficient că privim cu îngrijorare , cum însuși Președintele privește?
     Ei bine, chestiunea nu este atât de simplă deoarece presupune o folosire a darului suprem primit de fiecare dintre noi de la divinitate: libertatea. Privilegiul libertății, luat in discuție din  vechime să până astăzi, de gânditori mai vechi sau mai noi, de scriitori precum Dostoievski – în Legenda marelui Inchizitor, sau, să spunem Mihai Neamțu, reprezintă cheia de boltă a asumării schimbărilor de tot felul și a căilor pe care putem păși sau nu.
     Pentru o armonioasă ­– să zicem – înțelegere a conceptului este util și plăcut de citit un text aparținând lui Gabriel Liiceanu, intitulat Au oamenii nevoie de libertate și inserat în volumul pe are autorul îl consideră cel mai apropiat de literatură din toate scrierile sale: Continentele insomniei.
     Produsul gândirii unuia dintre autorii care nu se bucură de prea multă dragoste în breaslă- aceasta dacă în zona condeierilor se poate vorbi de generozitatea majoritar împărtășită a contextului – este interesant și are ca element istoric, dar și metaforic travaliul prin care a trecut poporul evreu în drumul său spre pământul făgăduinței.
     Sunt două mesaje puternice. Primul se referă la eliberarea prin supunere, căci însuți Dumnezeu, îndrăgostit de poporul lui îi dorește libertatea, dar o poate oferii numai în condițiile supunerii față de el. Al doilea, face trimitere la calitatea celui care își asumă rolul de model, de călăuză - cu suferințele adiacente -,în cazul de față, Moise, cel  care a scos poporul din locul negativului pur.
Moise este agent al libertății, protagonist al scenariului. El este singurul care, primind dinăuntru supunerii sale necondiționate misiunea eliberării și mesajul libertății, poartă libertatea în lume, aducând-o în mijlocul unei colectivități dezorientate, degrabă cârtitoare și gata oricând să se îndoiască, să piardă încrederea, să se răzvrătească, să rupă legăminte.
 Așadar, Sarcina lui Moise este teribilă: el pleacă la drum cu un popor de sclavi și trebuie să ajungă în Canaan cu unul care câștigă libertatea…
     Autorul acestor rânduri surprinde dificultatea drumului libertății, chiar și atunci când arătătorul îți împrăștie răspântiile. Metafora celor patruzeci de ani de călătorie printre dume, pentru ca tarele generației vechi să coboare în pământ nu este o profeție și nici o garanție a liniei de sosire într-un timp determinat. Este doar un exemplu minimal, o redare a unei spețe, în dezlegarea căreia însuși Dumnezeu făcea mutările. Chiar și așa, misiunea lui Moise, singurul prins cu toată ființa lui în proiectul eliberării și al libertății viitoare și singurul care-i trage pe toți în direcția ei, nu a fost ușoară.  
     Moise a fost rodul elecției divine. Nu a fost ales dintre sclavi și nici nu avea în el semnele corupției morale, care ar fi îngreunat trudnica muncă divină prin care evreii trebuiau scoși cu fața la lumină. A fost un act sinergic, o comuniune divino-umană. Dar ce se întâmplă cu popoarele care nu au un Moise, spre exemplu cu noi?  Pot fi sclavii unui sistem, trecuți în alt sistem în care nevoile și dorințele sunt exacerbate, să facă alegeri cu adevărat cu adevărat libere de contingența foamei, huzurului, minciunii, lenei,  capabili de alegeri lucide? Este modelul Moise repetabil? Putem trece dincolo de texte? Sau doar clamăm eliberarea de sub dominația străină și ne vârâm, sărind din lac în puț, sub poala unor personaje obscure, care din potențiali sclavi ai lumii mari, ne leagă de glie pe pământul nostru, devenit moșia lui?!

  
                                                                             Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu