Magul fără nume

     Cu siguranță, numărul celor care-l căutau asiduu pe Răscumpărătorul lumii era foarte mare. Cei trei magi, Gașpar, Baltazar și Melchior au fost răsplătiți pentru căutarea lor și au putut să se închine la picioarele Pruncului Sfânt. Poate că pe drumul lor au mai plecat și alții, însă voia Domnului, o altă misiune divină sau puțina lor credință nu au făcut posibilă marea întâlnire. Despre un asemenea personaj, care ar fi trebuit să fie al patrulea mag, există o frumoasă istorioară care spune că  și-ar fi vândut tot ce avea și ar fi cumpărat trei nestemate - un safir, un rubin și o perla - pe care sa le ducă în dar Pruncului. Și zorind spre  Babilon, unde, îl așteptau ceilalți trei, a profețit Pilda Samarineanului. Nu l-a putut fi oprit din nebuna-i goană nici de furtuni, de arșiță, de sete, fiare, de noapte, ci de un om. Da, de un om! Un om în nevoie, căzut la pământ.  Nu a putut trece nepăsător, chiar dacă era dus de el mai frumos vis al vieții lui, iar steaua mergea în drumul ei fără odihna. S-a oprit. A încărcat bolnavul și la dus la medic. Pentru a fi sigur că se va face bine și pentru a avea pe drum conștiința liniștită că năpăstuitul era bine tratat a oferit safirul medicului. A pierdut însă din vitează, iar zăbava aceasta nu a găsit îngăduința celorlalți magi, care, la rândul lor trebuiau să meargă în ritmul stelei călăuzitoare. Așadar, el, binefăcătorul, cel care primise o altă misiune de la Domnul, sau poate era pus la o încercare, a rămas singur pe cale. Oricât s-a ostenit și a căutat urmele celorlalți trei a rămas singur. Ostenit și însingurat, a ridicat iarăși privirea spre Cer și a urmat steaua minunată. A parcurs drumul spre Betleem. Din păcate, atunci când a ajuns era târziu. Cei trei magi erau deja plecați, iar nebunia lui Irod care ucidea pruncii a alungat-o pe Maica Domnului cu Pruncul. Familia Sfântă devenise peregrină spre Egiptul din care strămoșii au scăpat trecând prin Marea Roșie.
     Cum chiar în fata lui un soldat al lui Irod voia sa-i smulgă unei mame copilul pentru a-l omori, magul nu a stat pe gânduri și a răscumpărat viața pruncului cu rubinul ce-l ținea la piept pentru Domnul. Soldatul a uitat ordinul, iar spaima cumplită a mamei s-a transformat în mare bucurie. Rubinul Domnului a preschimbat lacrimile în zâmbete și mulțumiri insistente.
     Devotat țelului său, magul a plecat iarăși la drum. Din cele trei daruri în care-și investise tot ce avea rămăsese doar unul: perla. A umblat asemenea evreilor care mergeau neobosiți prin pustie în căutarea pământului făgăduinței. Au trecut anii. Câți? Mulți! Nici magul nu le mai ținea socoteala. Pentru el, însă, nu exista renunțare. Ardea să-l întâlnească pe Mântuitorul lumii. Credința lui era fără ocol că va reuși. Steaua se stinse, credința lui ardea. Umbla prin vânturi, praf și vremi. Pruncul crescuse și se întărise cu duhul între timp. Ba chiar Sfântul Ioan Botezătorul îl arătase mulțimii și propovăduia lumii. Toți au început să audă de El. A auzit și magul nostru și a plecat spre Ierusalim să-l vadă, căci acolo se afla. A pornit mai bucuros ca niciodată, mai bucuros decât la începutul călătoriei. Peste treizeci de ani din viață erau dăruiți călătoriei. Și înainte își oferise viața căutării. Dar stătea aproape de ai săi. Acum, însă nu mai avea trecut, viețuia doar în nădejde. Dar și de această dată …întârziase. Domnul tocmai fusese răstignit pe Golgota. Și-a abandonat bătrânul armăsar și a fugit prin colbul auriu spre vârful Golgota. Mai ținea încă darul la piept.
     Drumul îi este întrerupt iarăși de o altă dramă. O fată din neamul lui Iisus era târâtă de doi soldați spre închisoare. Sensibilul mag i-a oprit din atitudinea lor brutală, oferindu-le perla. Darul a învins iarăși tot, iar tânăra căuta insistent să-i mulțumească binefăcătorului. Magul era însă trist. Nu mai avea timp de mulțumiri. Gândurile îi erau confuze. Nu mai avea nici daruri și parcă nici speranța că se va mai putea închina celui căruia îi oferise viața peregrinând.
     A ajuns la poalele Crucii. Părea că duhul îl părăsise pe Iisus cel istovit de suferință și ingratitudine. Pleoapele Domnului stăteau căzute, parcă fără puterea de se mai ridica vreodată. Ar fi dorit măcar o clipă să-l privească în ochi și să i se închine…dar…Și minune! Domnul îl aștepta. Nu a plecat spre Tatăl ceresc până ce nu l-a primit pe mag. S-a bucurat magul, dar în același timp inima i-a sângerat precum palmele Domnului.  Nu mai avea nimic de oferit... și căuta să se scuze printre suspine. Însă Domnul, știindu-i suferința, l-a dezlegat de cumplita-i durere zicându-i:

- Tot ce doreai să-mi aduci mie ai oferit celor în nevoie. Bine ai făcut! Tu m-ai iubit cu adevărat și darurile tale au ajuns la Mine! Adevărat iți spun, aceste daruri prețuiesc cel mai mult, pentru că au fost date la vreme și sunt semne ale dragostei pentru semeni și sufletului tău bun. Acela care-L iubește pe Dumnezeu,  își revarsă generozitatea în ajutorul semenilor.      Cu cât te apropii mai mult de oameni, cu atât dovedești atașament mai profund față de Domnul și cu cât îl cauți mai mult pe Dumnezeu cu atât vei fi mai binecuvântat!

                                                               Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu