Cu mreaja în adâncUna dintre figurile marcante ale culturii românești, ale diplomației și ale vieții bisericești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea este Mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Cu o listă de lucrări impresionate, profunde, cu tematică culturală și religioasă, Antonie Plămădeală reprezintă un reper pastoral și cultural. Deși pare că este puțin dat uitării, iar moștenirea sa culturală este puțin valorificată, deși are valoare certă, pentru cine dorește să studieze teologie cu adevărat poate găsi în operele de spiritualitate ale ierarhului român duhul filocalic. De asemenea, predica lui este vie. Oarecum diferit expusă în comparație cu alți predicatori, ba chiar și cu restul operei sale, textele predicilor sunt tributare literaturii și talentului de povestitor al Mitropolitului care își doarme somnul de veci sub o candelă veșnic aprinsă, pe prispa de la Mănăstirea Brâncoveni.
A doua jumătate a secolului al XX – lea a reprezentat spațiul de încopciere dintre teologie și literatură, sau teologie și cultură, în cadrul căruia s-au manifestat plenar două personalități: Antonie Plămădeală, teologul – literat și Bartolomeu Anania, literatul teolog. Desigur, au mai existat și alte personalități culturale de calibru, Dumitru Stăniloaie, Nestor Vornicescu, etc., însă preocupările literare cele mai rodnice aparțin celor doi slujitori ai bisericii amintiți mai sus.
Între teologul-literat Antonie Plămădeală și literatul teolog Bartolomeu Anania sunt destule coincidințe. Ambii au fost ierarhi în Ardeal. Primul, după ce a ocupat scaunul arhieresc de la Buzău (1980-1982) a fost ales Mitropolit al Ardealului, având în jurisdicție și Arhiepiscopia Clujului, Vadului și Feleacului; al doilea, după ce a ajuns Arhiepiscop în orașul unde organizase grevele studențești de la Cluj și a primit, pe lângă anii de temniță grea și interdicția de intra în oraș. Ambii au trecut prin temnițele comuniste, e drept cu intensități ale tratamentului diferit. Ambii au fost mitropoliți, deși Bartolomeu Anania, a fost succesor parțial al Mitropolitului Antonie, deoarece, după alegerile de Mitropolit al Transilvaniei, a doua zi, o parte din Ardeal s-a dus Cluj, apărând o nouă mitropolie. A fost prima negare a principiilor statuate în legea cultelor din 1948, care prevedea că Mitropoliile se organizează doar în provinciile istorice și prevederile mai vechi care spun că organizarea bisericească o urmează pe cea civilă.
Continuând pe șirul asemănărilor, ambii au legături cu America. Bartolomeu Anania ajunge în America pentru a fi ferit de urmările unei detenții cumplite, pe care o descrie memoriile sale, Antonie Plămădeală, doctor la Oxford și reprezentat al Bisericii Ortodoxe Române în toate forurile ecumenice, poposește în Statele Unite cu misiuni diplomatice, poate asemenea ierarhilor de altădată, în vremea în care clauza națiunii celei mai favorizate, obținute de România pentru jocul aparent rebel al lui Ceaușescu și pentru simularea drepturilor omului percepută corespunzător de americani, dar cultivată pentru a crea breșe dincolo de Cortina de fier, era în pericol. Această întâlnire a creat speculații sau curiozități greu de satisfăcut astăzi, dar, cumva stimulate de relatarea făcută în memoriile sale de Bartolomeu Anania.
Pe șirul asemănărilor dintre cei doi putem continua mult. Am să mă mai opresc doar la două asemănări și o deosebire. Ambii au dorit și nu au reușit să ocupe scaunul patriarhal. Antonie Plămădeală era văzut ca viitor patriarh. Cultura, eleganța, talentul predicatorial, stilul administrativ îl recomandau. În fața fostului Patriarh Teoctist nu s-a putut impune, deși în 1986 avea deja vechime în calitate de Mitropolit, iar longevitatea fostului patriarh s-a constituit într-o piedică în calea posibilei succesiuni. Mitropolitul Bartolomeu Anania a avut îngăduința divină de a prinde și ultima alegere de patriarh, dar a pierdut la vot.
Există, așadar, destule asemănări, unele căutate, poate, altele întâmplătoare, aceasta dacă este ceva întâmplător în viață.  Sunt și aspecte de esență, de fond, care trag linie de demarcație între cei doi: unul era teologul-literat, celălalt literatul teolog. Fără dubiu, ambii au o operă vastă. Dincolo de prezența pe scena vieții publice, au fost personalități profunde, care nu și-au irosit talantul, ci au lăsat în urmă o moștenire culturală importantă. Antonie, a scris mult – iar Dicționarul teologilor înregistrează cu destulă acribie munca sârguincioasă a mitropolitului. Lucrări de spiritualitate (tradiție ți libertate în spiritualitatea românească, Ca toți să fie una, etc.), lucrări cu caracter istoric ( Lupta împotriva deznaționalizării românilor din Tranvilvania în timpul dualismului austro-ungar în vremea lui Miron Romanul (1874 - 1898), după acte, documente şi corespondențe, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1918), după documente, acte şi corespondențe rămase de la Elie Miron Cristea), cărți de istorie literară centrate pe scoaterea în evidență a rolului pe care l-au avut unii slujitorii ai Bisericii în viața culturală și literară a poporului român ( Clerici ortodocși ctitori de limbă și cultură românească, Dascăl de cuget și simțire românească, Leon Asachi în cultura română), predici pline de pilde și istorioare, unele culese și repovestite din operele scriitorilor ruși sau occidentali ( Tâlcuri vechi la texte noi, Cuvinte la zile mari ), însemnări și recenzii ( Gânduri pentru frumuseți albe),biografii ( Cine sunt eu? Ce spune eu despre mine convorbiri cu Arhimandritul Teofil Pârâian)  și un roman (Trei ceasuri în iad, București, 1970, ediția I, 1993, Edit. Junior Club , 303 p.) Mitropolitul Antonie a fost un teolog literat. A fondul este teologic, forma primește adesea formă literară. Literatura este un vehicul, o pasiune căreia i-a alocat multe ore de lectură în vasta și organizata bibliotecă pe care o avea și pe care am zărit-o în copilărie prin deschizătura ușii biroului unde fostul episcop al Buzăului (1980-1982) lucra după un program bine structurat și saxon organizat. De fapt, în cei doi ani de activitate la Centrul Episcopal de la Buzău a amplificat cursul unei culturale vechi, transformând locul într-o universitate culturală. Mari personalități de pretutindeni treceau pragul palatului brâncovenesc de la Buzău. Scriitori, poeți, filozofi, teologi de anvergură europeană, actori. Pleșu, Liiceanu, Geo Bogza, Besoiu sunt doar câteva nume care au vizitat Buzăul. Antonie Plămădeală era așadar amfitrionul acestor întâlniri pline de sevă.
Pe de cealaltă parte, Valeriu Anania era un literat teolog. Scriitor talent. Logician bun. Vorbitor organizat. Flexibil în folosirea diferitelor stiluri și genuri literare, prieten cu Tudor Arghezi sau Gala Glaction – cel care a rămas repetent să fie coleg cu Arghezi -, lasă în urmă o teologie bine lucrată semantic – iar conținutul textului Biblic tradus este o dovadă- și o operă literată care izvorăște din ființa lui, fără să dea impresia trudei Mitropolitului Antonie.
Ambii au fost clerici și au împărtășit această condiție în raport cu condeiul. Statutul acesta impune un unghi de abordare specific și anumite colmatări tematice. Cel mai bine definește relația cleric-scriitor caracterizarea sau chiar butada referitoare la Galaction: când Galaction a intrat în cele nici Biserica nu a câștigat și literatura a pierdut.  Desigur, este asumată coabitarea dintre slujitor al Domnului și scriitor la cei doi ierarhi, evident cu efecte tematice și de abordare. Dar cum ne place să întrebăm ce ar fi fost dacă? Oare ce ar fi fost dacă erau doar scriitori? Dumnezeu știe! Oricum, Valeriu Anania s-a bucurat de succes literar consistent. Antonie Plădeală, se regăsește mai mult în Biserică și din acest motiv cred că este mai degrabă teologul – literat.
Și pentru a încheia șirul paralelismelor, cei doi au în comun o alcătuire alegorică ce se apropie sub aspectul ermetismului epic. Realizarea aparținând lui Valeriu Anania se numește Străinii din Kipukua, iar cea a lui Antonie Plămădeală Trei ceasuri în iad. Acțiunile sunt diferite, plasarea în timp și spațiu este total diferită, în fine, subiectul în sine este altul. Și totuși, după ce încerci să pipăi atent cu mintea cele două romane ai senzația unui deja vu. Ai sentimentul unei continuități a părții nevăzute. Ambele par avea un mesaj identitar asemănător. În străfunduri simți aceiași curenți de gândire și un ermetism influențat de condiția clericală, care impune filtre conștiente sau mai puțin conștiente de expunere, ceea ce dă complexitate fără să complice operelor, dar nu fac deloc ușoară viața cititorului obișnuit cu fluide care nu trebuie prea mult analizate înainte de îngurgitare. Cele două romane te mai fac să bați și pasul pe loc și chiar să mai dai și câte un pas înapoi. Cititul galop sau la pas este exclus. Densitatea culturală nu te lasă. Ai nevoie să urmărești cu creionul ceea ce citești. Ermetismul lucrărilor este accentuat și de faptul că cele două lucrări au fost scrise în comunism. Pare că cititorul este mai puțin vizat. Cel care reprezentat principalul ochi era cenzorul. Cenzura a făcut astfel literatură și nu doar a blocat-o și mutilat-o. În cazul celor două romane scrierea pare un joc de șah, în care fiece mutare avea o amploare de gândire atât de mare încât adversarul, regimul, să nu te prindă în șah. Deci, pe lângă prima autocenzură din motive de apartenență, autorii au avut nevoie de încă un pas în profunzime, pentru a depăși sensibilitățile de interpretare ale lectorilor impuși de sistem. Fără această manieră de alcătuire cele două opere nu ar fi apărut. Chiar dacă s-au prins cei ce puteau bara tipărirea, complexitatea alcătuirii le-a permis să se închidă ochii și cărțile să vadă lumina tiparului.
Pentru cele două romane precizarea și înțelegerea contextului scrierii este fundamental. Sigur, seamănă cu unele scrieri actuale care folosesc psihanaliza, iar cititorul mai puțin cunoscător al vremurilor ce au trecut poate să le descopere în cheie modernă, să spunem. Realitatea însă este diferită. Sunt alegorii care au ca scop exprimarea unor părți autobiografice care îi apropie pe cei doi autori în gândire și acțiune literară, pentru că au împărțit aceleași vremuri și același spațiu. Cele două romane sunt așa de diferite și totuși atât de asemănătoare. Probabil, peste ani, când duhul regimului care a fost se va risipi, limba în care au fost scrise se va uita, iar sensul dat de cititor va fi altul. Trebuie menționat totuși că scopul modului de alcătuire a celor două romane a fost diferit. Autorii trebuiau să fie cu un nivel de inteligență mai sus decât autoritățile diriguitoare pentru ca mesajul lor să poată zbura spre public.
Sunt interesante cele două romane. Au în spate doi oameni cu experiențe culturale vaste, dar și cu istorii persoanele greu de imaginat astăzi. Trei ceasuri în iad nu pare a fi o extindere a talentului unui romancier, ci mai degrabă o dorință de a transmite un mesaj care nu putea fi ambalat altfel. Este un text cu simetrie saxonă a frazei, cu note corecte așezate pe partitură, dar cu sunete care surprind în clipa atingerii textului. Auzi muzica, dar parcă din ea nu se naște pofta repetitivă a refrenului, ci îți vine să fredonezi altceva, să iei partitura în mână și să vezi dacă tonul este cel indicat sau trebuie să faci un exercițiu coral și să cânți pe altă voce, ba coborând cu baritonii în adânc, ba decolând cu sopranele.
Străinii din Kipukua are la fel de mult miez cultural ca Trei ceasuri în iad , dar în ceea ce privește stilul este diferită. Forma aerobică a scrierii permite cititorului să se strecoare mai ușor printre evenimente, chipuri, oameni, zei și enigme.
Oricum au fost două opere săltate peste cardul cenzurii și trimise în lume. Pot fi citite în scopuri literare, pentru stil, dar pot fi privite și ca forme de manifestare a libertății interioare în vremuri de îngrădire. Merită citite, deschide ferestre multiple, dar nu este un demers ușor. Citirea lor, mai ales a romanului Trei ceasuri în Iad seamă cu experiența trăită de personajul următoarei istorioare, împrumutate din Tolstoi de către Antonie Plămădeală și și așezat în manieră proprie în cartea Tâlcuri noi la texte vechi. Îl repovestesc și din memorie, mai ales că mica povestioară pare să aibă legătură cel puțin cu titlul romanului.
  Se spune că era un călugăr ce îndura o cumplită suferință și își tot ruga moartea spunând:
-        Mai bine m-aș chinui trei ceasuri în iad decât să rabd atâta suferință!
Dumnezeu, tot auzind tânguirea monahului i-a trimis în cele din urmă un înger cu care să facă înțelegerea, după voia lui. A mers monahul în iad și au început chinurile. Se chinuia și se chinuia și parcă trecuseră sute de ani, iar îngerul nu mai venea să-l scoată. Disperat a început să-și schimbe gândurile la adresa îngerului spunând:
-        Neserios înger! M-a uitat aici!
Dar, în cele din urmă îngerul apare. Călugărul cu speranță îl întreabă de ce l-a lăsat atât de mult timp și de ce și-a încălcat înțelegerea. Însă îngerul i-a răspuns:
-        Nu a trecut decât o oră!
Probabil scrierea criptată a acestor texte de roman au fost un iad. Un iad cu multe ceasuri, în care trebuia să ocolești ceea ce ar fi fost normal să spui direct, să găsești căi ocolitoare pentru a călători cu ideile prin hățișul ideologic, să suferi imposibilitatea de a te exprima pe tine și totuși să găsești modalități de a spune ce simți. Cât de crunt a fost iadul comunist e greu de evaluat din postura mea, care am prins doar mică perioadă. Merită însă pătrunderea în experiența celor care au fost nevoiți să trăiască, să scrie și să gândească, privind cu ochii tulburi spre orice orificiu în așteptarea îngerului salvator. A venit el în sfârșit? Poate că nu, însă zugrăveala actuală a iadului parcă nu-l mai arată ca fiind atât de negru cum este prezentat în romanul alegorie Trei ceasuri în iad.


                                                                                        Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu