Premoniție livrescă


Pe ulițele Deduleștiului, oamenii mergeau în cârduri spre Biserică. Unii doar triști, șușotind în spate istorii despre moartea și viața părintelui Gheorghe Popescu, alții, mai în față, pesemne rudele cele mai apropiate, împreună cu preotul actual al satului, ginerele răposatului, Ionel Bîșceanu, plângeau parcă cum nu s-a plâns nici un mort și, oricum, nici unul trecut de nouăzeci de ani. Dacă l-a acesta atmosferă apăsătoare mai amintim și copiii care erau prin copaci, scuturând ușor frunzele galbene amețite de toamnă pentru a vedea mortul sau curioșii săltați pe garduri, încercând muncă de reporter sau chiar de iscoadă starea era de-a dreptul este cum nimeni nu mai văzuse.
-        Nu seamănă deloc! Parcă nici nu a fost el!
-        Sigur este sau au pus acolo ceva? Zise un sătean mai sceptic care trăsese cu urechea curios la o crâșmă în Râmnicu, unde moartea cruntă a preotului Popescu, la moșia sa cu moară și Eleșteu din Tăbăcari, smintise lumea și doar de asta vorbea.
Nici nu avea cum să nu zguduie pe tot cel ce asculta sau repovestea crima ce se petrecuse la Podgoria. Părintele Gheorghe Popescu, rudă a patriarhului Iustin Moisescu, după o viață închinată străvechii biserici din Dedulești – lângă care, de curând s-a descoperit sub o movilă uitată, chiar la capul mormântului părintelui o biserică de care satul nu știa, un locaș acoperit în grabă să nu fie profanat de cetele cele multe de năvălitori care veneau dinspre Raiaua Brăilei -, mergea, dus de carul cu boi spre odihna veșnică. Mergea și parcă nu mergea el. Soția era deja acolo de mai bine de zece ani și nici măcar ea nu l-ar fi recunoscut. Era mutilat de nebunie și sărăcie. Cum ajunsese așa? Harnic fiind, trudea zilnic în vie, iar via își dăduse rodul și anul acesta. Muncise toată ziua împreună cu femeile care-la ajutau să deretice prin casă, dar și printre acareturi. Femeile însă, în ziua aceea nu au mai trecut pragul părintelui. Erau și ele obosite după o zi de cules. Părintele a plecat singur, dându-le ceas de întâlnirea a doua zi, dacă nu va ploua. Cum a doua zi a plouat, doar a treia zi au putut să se vadă la capăt de rând, înarmate cu uneltele și recipientele necesare. S-au așezat, dar părintele nu mai apărea.
-        O fi dând sfat cuiva, începem noi și vine că-i om harnic și nu se lasă, spuse una dintre ele.
Celelalte s-au învoit și au început cu voie-bună munca, în răcoarea unei dimineți limpezi. Soarele se ridicase bine deasupra caselor, dar părintele nu mai apărea. În cele din urmă, Maria, ceea care venea cel mai adesea în slujba părintelui Popescu zise:
-        O fi uitat bătrânul ce ne-a zis, merg să-i amintesc!
Și a plecat printre rânduri, a coborât pe lângă moara cu apă care zăcea în nemișcare de ceva ani, căci era început de nouă eră și lucrurile nu prea mai erau ca înainte, coboară pe buza heleșteului, încercând să se strecoare spre casa cu prispă. Cu ochii spre ușa casei, pe care nu o vedea dacă este sau nu deschisă, dar parcă era…se împiedică de un topor care alunecase cu lama în mâl, dar cu coada îi propti trecerea. Dă sa-l apuce, și, îngrozită, urlă de spaimă din toți rărunchii. Dădură năvală și celelalte femei, cu foarfecile  în mână, fugind, după, sunet, ca mușcate de streche fără să știe de ce fug și încotro. Când au ajuns-o pe Maria au zărit pata mare de sânge, care se ridica de un roșu închis plutind pe marginea plină de noroi a apei. O fi tăiat părintele ceva și acum le pregătește sau…Doamne-ferește…Au început să-l strige pe părintele dar nici vorbă de răspuns...Femei vrednice, dar și pline de bărbăție a pus mâna pe ce au găsit și, cu gânduri negre au pornit, mai mult împingându-se spre casa de lemn cu prispă boierească. Au pășit ușor, dar scândurile podelei țipau sub tălpile lor. Erau convinse că părintele a vrut să pregătească ceva și i s-a făcut rău sau poate, altceva mai groaznic s-a petrecut…Asemenea  biblicelor mironosițe care au dat dovadă de curaj mergând a doua zi la Mormântul Mântuitorului, în timp ce apostolii, acei bărbați care-l urmaseră pe Domnul stăteau ascunși de frica iudeilor, aceste femei au intrat în casă și cu ochii plin de groază l-au găsit pe părintele Gheorghe Popescu zăcând desfigurat într-o baltă de sânge. Au alertat pe toată lumea, au alertat poliția, iar în câteva ceasuri unul dintre criminali a fost prins, în gara din Râmnic, în timp ce voia sa plece oriunde cu puțina-i pradă aflată prin casa părintelui. Era un eliberat din închisoare pe baza unui decret dat de comuniști pentru a răvăși societatea – un decret asemănător cu cel dat în anul 2017 și la noi, act care a pus în libertate mulțime de infractori care nu erau pregătiți pentru a fi liberi și care s-au apucat de năzdrăvănii rapid, unul spărgând chiar catedrala din Râmnicu Sărat, aflată în construcție.
Fără casă și fără rost, doi dintre infractori, au mers la casa părintelui gândind că în acele vremuri, cel care încă nu-i luase statul comunist tot, ar mai putea fi o sursă de furt. După cum povestește criminalul prins, au intrat în casa părintelui înainte ca acesta să ajungă și, atunci când a intrat au încuiat ușa și l-au ucis cu toporul. Au scotocit și au căutat ore întregi în speranța că vor găsi comori. Cum mare lucru nu au găsit, au trântit ușa de perete, au aruncat, în fugă, toporul în eleșteu, să se afunde de greutatea lamei și au pierit, dar, ca orice criminal nu s-au îndepărtat prea mult de locul crimei și unul a fost prins rapid.
Așa s-a încheiat istoria pământească a Părintelui Gheorghe Popescu, iar acum era dus spre gropnița ridicată din timp în tristețea satului și sub ochii înlăcrimați ai fiicei, devenită preoteasă a satului, după ce ginerele părintelui îi luase locul. Plângea părintele Ionel și să gândea la cele scrise pentru o carte ce urma să apară la editura litera sub denumirea Legende și povestiri deduleștene. Cartea a văzut lumina tiparului. Istoria aceasta tristă nu apare, dat multe dintre texte sunt pline de lupta oamenilor cu supraviețuirea, cu felurite morți violente și sacrificii în binele oștesc. Legende și povestiri dedulește este o carte realmente frumoasă. O carte ce ar trebuie reeditată cu sprijinul autorităților pentru că, în spiritul marilor nuveliști care au scris despre istoria românilor și cumplitele lupte purtate cu cotropitorii, cartea părintelui cărturar – cel vizitat în cerdacul lui, care astăzi stă cu fruntea gârbovită spre pingele, de mari cărturari și personalități precum Antonie Plămădeală -, reprezintă u act de cultură și un dar de neprețuit oferit memoriei locurilor. Scrisă cu grijă și trudă cartea zace, oarecum în uitare, așteptând să fie redescoperită și pusă în valoare. Povestirile sunt extraordinare. Tenta lor istorică și drama eroilor, moartea lor – deloc mai blândă decât a părintelui Gheorghe Popescu – te introduc în tărâmul legendei, dar și al vieții. Plină de toponimice și nume care sunt purtate încă în amintirea bătrânilor care mai povestesc la gura sobei nepoților lor Legende și povestiri deduleștene merită citită. Măcar cei de pe valea Râmnicului, trebuie să afle sau să-și reamintească despre: Cele două babe, Lacul Liței, Legenda Stufoasei, Hanul Hagiului, La Roiu, Râpa muntelui, Scărișoara, La morminte, Țurganul, Anghel Haiducul, Țuică vizitiul, Podul Nanturoiei, Izvorul ruginei, Poiana Stelei, Carmanlic, Casa Voinei, Scara Pisicii, Răzmerița Țuicarilor.
De obicei, cărțile au istoria lor. Parcă, această carte ale căror texte sunt ca o premoniție livrescă despre o moarte violentă și mult mai nedreaptă decât alte morți este legată este legată prea strâns de viața autorului. Părintele Ionel Bîșceanu a plecat de aici de ceva timp, iar povestirile sale merită să respire chiar și după această plecare. În speranța ca aceste texte, publicate în anul 1982 își for lua soarta în mâini, vă invit, cu cartea în mână să treceți pe valea Râmnicului și să vedeți ceea ce doar v-ați imaginat.

                                                                             
                                                                                       Paul Iulius Negoiță

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu